RS Tera Forside Klubber Indmeldelse Foreningen Tera Jollen Kalender English Tips og tricks Facebook

Generalforsamling 2020

Indkaldelse

Dansk Tera klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling jfr http://rstera.dk/dokumenter/vedtaegter/vedtaegter_v3.pdf.

Generalforsamlingen afholdes hos Sejlklubben Køge Bugt Ungdom, Hejren 15, 2670 Greve 11. marts 2020 kl 19-21.
Det er også muligt at deltage via Skype - link https://join.skype.com/oufDfeks1cO1

Punkt 1 Valg af dirigent og referent

Punkt 2 Bestyrelsens beretning

Punkt 3 Regnskab

Kan hentes her: https://rstera.dk/gf/2020/Dansk_Tera_Klub_regnskab_2019.pdf.

Punkt 4 Indkomne forslag

Ingen indkomne

Punkt 5 Kontingent

Punkt 6. Valg af bestyrelse, tre til fem personer, samt en suppleant

Andre kandidater modtages naturligvis gerne

Punkt 7. Valg af revisor, samt en revisorsuppleant

Punkt 8. Eventuelt

8.1: Peter Toft: Ny hjemmeside

8.2: Peter Toft: Diskussion om værdier

   Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@teraklub.dk)